Kultura Słowian Wschodnich: od mitologii do Biblii

30 listopada 2023r. w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej odbyło się kolejne spotkanie z pracownikami Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku w ramach akcji „Studiuj z UwB”, tym razem adresowane do młodzieży z Białorusi.

Uczniowie wysłuchali wykładu dr A. Alsztyniuk pt. „Kultura Słowian Wschodnich: od mitologii do Biblii”. Dowiedzieli się również o znanych postaciach historycznych i świętych pochodzących z Białorusi, takich jak Eufrozyna Połocka, Franciszek Skaryna i Cyryl Turowski. Dr A. Sakowicz mówiła z kolei o literaturze kręgu pisarzy skupionych wokół Białoruskiego Stowarzyszenia Literackiego „Białowieża”. Omówiono zjawisko białorutenizacji. Wspomniano również o znanych pisarzach różnych epok.

Ostatnią częścią były warsztaty dotyczące białoruskiego ręcznika obrzędowego. Uczniowie dowiedzieli się o jego znaczeniu, stosowaniu oraz interpretacji ornamentów. Zaproponowano im również wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce. Uczniowie podzieleni na grupy mieli możliwość samodzielnego wykonania ręczników. Po zakończeniu zajęć każdy uczestnik otrzymał książkę w języku białoruskim.

Tekst i zdjęcia: Anastazja Simańkowa