Szkoła Pamięta! Akcja MEiN.

W tym roku wychowankowie naszego internatu wzięli udział w akcji MEiN „Szkoła Pamięta”.

Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.

Działania rozpoczęliśmy od zajęć florystycznych, na których uczniowie samodzielnie wykonali dekoracje nagrobne.

Następnie odwiedziliśmy w Harasimowiczach pomnik gen. Edwarda Józefa Godlewskiego, oficera Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Akcję zakończyliśmy wizytą na lokalnym cmentarzu, gdzie wychowankowie posprzątali pomnik nieznanego żołnierza oraz odwiedzili grób pana Stanisława Konopki, wieloletniego dyrektora naszej szkoły. Uczniowie złożyli własnoręcznie wykonane wiązanki i zapalili znicze upamiętniające tych, którzy zapisali się w historii- tej ogólnokrajowej i lokalnej.

Spacer alejkami cmentarza parafialnego był głębokim przeżyciem, wprowadził nastrój refleksji i zadumy oraz wspomnień o osobach, których już niestety z nami nie ma.

Tekst i zdjęcia: Marta Ciesnowska, Barbara Bałkun

Tekst i zdjęcia: Marta Ciesnowska, Barbara Bałkun