Pakujemy walizki – tym razem do Ioanniny w Grecji

19.09.2023 r. odbyło się spotkanie uczniów, rodziców i nauczycieli zaangażowanych w realizację projektu „Sorry, taki mamy klimat” o nr 2021-2-PLO1-KA220-SCH49222  z programu Erasmus+ finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W dn. 24.09. – 03.10.2023 r. dwanaścioro uczniów pod opieką nauczycieli wyjedzie do  Grecji (mobilność C4) na zaproszenie 3rd Senior High Epifanios School z Ioanniny w Grecji by kontynuować działania proekologiczne na rzecz środowiska i klimatu. Projekt ma służyć podniesieniu jakości pracy, działań i praktyk szkół  z Polski, Grecji i Hiszpanii w dziedzinie edukacji ekologicznej.

Przypominamy, że dokładnie rok temu gościliśmy w Polsce, naszej szkole i Starostwie Powiatowym w Sokółce partnerów z zaprzyjaźnionych szkół, teraz czas na Grecję a w listopadzie i marcu planowane są ostatnie mobilności w Hiszpanii.

Na spotkaniu rodzice poznali szczegółowy harmonogram pobytu, omówiono regulamin obowiązujący uczestników mobilności i sprawy organizacyjne związane z wyjazdem.  

Projekt „Sorry, taki mamy klimat” finansowany jest z programu Erasmus+ ze środków Unii Europejskiej kwotą: 153 146,00 euro na wszystkie kraje partnerskie.

Tekst i  zdjęcia: Edyta Budnik