Międzynarodowe warsztaty ekologiczne dla uczniów w ramach projektu „Sorry, taki mamy klimat” z programu Erasmus+


W dn. 24.09. – 03.10.2023 roku trzydzieścioro uczestników projektu (z naszej szkoły i z Hiszpanii z Colegio Séneca SCA z Cordoby) gości w Ioanninie w Grecji w 3rd Senior High School „EPIFANIOS SCHOOL”. To już druga wizyta zagranicznych gości w Grecji, zaś szósta zaplanowana mobilność w ramach projektu „Sorry, taki mamy klimat” o nr 2021-2-PL01-KA220-SCH-000049222 z programu Erasmus+ finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Pierwszy dzień pobytu w Ioanninie przebiegał bardzo pracowicie. Po krótkich zajęciach integracyjnych, uczniowie podzieleni na małe grupy, analizowali scenariusze zajęć ekologicznych dla uczniów szkół podstawowych, które w niedalekiej przyszłości przeprowadzą w polsko – grecko – hiszpańskich zespołach. Scenariusze dotyczą przyczyn i skutków zanieczyszczenia wody a przede wszystkim ochrony ekosystemów wodnych. Uczniowie pod merytorycznym nadzorem pedagogów, przeprowadzali doświadczenia, jednym z nich było przygotowanie naturalnych filtrów oczyszczających wodę.
Warsztaty były bardzo merytoryczne a jednocześnie praktyczne. Ich owoce będzie można znaleźć w najnowszej publikacji, która się ukaże na zakończenie realizacji projektu „Sorry, taki mamy klimat”, czyli na 29 maja 2024.
Projekt „Sorry, taki mamy klimat” jest dofinansowany kwotą 153 146 euro na wszystkie kraje partnerskie ze środków Unii Europejskiej.

Tekst: Edyta Budnik, zdjęcia: Edyta Budnik