Szkoła Myślenia Pozytywnego

Wychowankowie internatu po raz kolejny uczestniczyli w warsztatach realizowanych w ramach projektu SMP.

Zajęcia skoncentrowane były wokół modułu programowego pn. „Rozwiązywanie konfliktów”.

Uczniowie wykonali szereg zadań projektowych, dzięki którym poznali różne koncepcje konfliktów oraz sposoby radzenia sobie z nimi we wspierający sposób.

Ćwiczyli zróżnicowane strategie oraz techniki komunikacyjne, pozwalające rozproszyć lub rozwiązać sytuacje konfliktowe pojednawczo.

Spotkanie zakończyło się testem ewaluacyjnym, podsumowującym cały moduł oraz prezentacją krótkiego filmu edukacyjnego, przedstawiającego sposoby rozwiązywania konfliktów w praktyce.