”Listen up, listen up…”

Zmiany klimatu i jego ochrona to jeden z głównych problemów współczesnego świata. Uczestnicy mobilności do Włoch podjęli się tego wyzwania w ramach projektu „Kulturalnie i kulinarnie” z programu Erasmus+. Uczniowie w charakterystycznych strojach nawiązujących do starożytności wygłosili trzy mowy oratorskie.


Udowadniali,  jak wielki wpływ ma działalność człowieka na zmiany klimatyczne. W swoich mowach przekonywali, że każdy z nas powinien wykonywać nawet małe czynności związane z wprowadzeniem ekologii do codziennego życia. Happening cieszył się dużym zainteresowaniem społeczności lokalnej.️

Projekt „Kulturalnie i kulinarnie” finansowany jest z programu Erasmus+ że środków Unii Europejskiej kwotą: 57 514,00 euro.

Tekst: Diana Polewko, Joanna Wołczek, zdjęcia: Anna Kulhawik