Spotkanie ewaluacyjne w Cordobie


W dn. 15 – 16.05.2023r. w Colegio Séneca SCA w Cordobie odbyło się spotkanie ewaluacyjne koordynatorów projektu „Sorry, taki mamy  klimat”realizowanego z programu Erasmus+, finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Spotkanie (w 4 sesjach) służyło w głównej mierze analizie realizacji poszczególnych elementów projektu. Uczestnicy omówili poszczególne działania projektowe i ocenili zaawansowanie prac. Z analizy wynika, że realizacja projektu przebiega prawidłowo a partnerzy wywiązują się z zadań. Uzgodniona została w trakcie spotkania platforma komunikacji i przekazywania materiałów oraz omówione zostały budżety projektowe partnerów.

Goście z Polski i Grecji zwiedzili także hiszpańską szkołę oraz Kordobę.

Projekt „Sorry, taki mamy klimat” o nr 2021-2-PL01-KA220-SCH-000049222 jest realizowany w ramach programu Erasmus + ze środków Unii Europejskiej kwotą 57 514,00 euro. Czas zakończenia przewidziany jest na 17.06.2024 r.

Tekst i zdjęcia: Jaroslaw Budnik