Na targach edukacyjno – zawodowych w Białymstoku – nie mogło nas tam zabraknąć!

27 kwietnia 2023 r. uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami: Anetą Fiećko-Luty i Januszem Bielawskim promowali naszą ofertę edukacyjną na targach edukacyjno – zawodowych w Białymstoku w ramach projektu „Podlaski Kompas Pracy” realizowanego przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr. Jedną z charakterystycznych cech/wyróżników naszej szkoły są klasy mundurowe/ odziały przygotowania wojskowego , odznaczające się wysokim poziomem wyszkolenia. Sprzęt, którego uczniowie używają na zajęciach z edukacji wojskowej oraz rutynowych szkoleniach, czyli broń, materiały do technik maskujących i szkoleń zostały zaprezentowane szerokiej publiczności. Stoisko cieszyło się dużym powodzeniem. Zainteresowani kandydaci mogli np. przejść w alkogoglach tor z min treningowych. Istniała także mozliwość zapoznania się ze szczegółami i specyfiką nauki oraz szkoleń w naszej szkole poprzez szczerą rozmowę z uczniami klas mundurowych. Kolejnym wyróżnikiem naszej szkoły są projekty międzynarodowe realizowane na szeroką skalę . W związku z przyznaną akredytacją naszej placówce zakładamy, że co trzeci uczeń naszej szkoły będzie mógł się udać w zagraniczną podróż i zauczestniczyć w projektach. Zainteresowani mieli możliwość obejrzenia najnowszych projektowych publikacji, gadżetów, ulotek czy też kroniki projektowej. Można było także zapoznać się z możliwościami, jakie niosą projekty oraz usłyszeć o bogatych doświadczeniach naszych najaktywniejszych uczestników. Osiągnięcia sportowe (piłka ręczna, taekwon-do, lekkoatletyka) i bogate trofea w tym zakresie można także było podziwiać na naszych stoiskach, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, zarówno wśród uczniów oraz rodziców Tekst: Anna Kulhawik, Sebastian Sobolewski,

zdjęcia: Anna Kulhawik