Kadeci Oddziału Przygotowania Wojskowego na obozie certyfikowanym w Twierdzy Osowiec

W dn. 8 – 12.05.2023 r. uczniowie klasy III c  – Oddziału Przygotowania Wojskowego uczestniczyli w  pięciodniowym obozie na terenie koszarowca Osowiec. Doskonalili różnorodne umiejętności:

–  z zakresu zielonej taktyki;

–  topografii wojskowej;

– regulaminów musztry;

 – posługiwanie się  podstawowym uzbrojeniem Wojsk Lądowych (ręcznym granatem przeciwpancernym (RPG-7), moździerzem LMP – 2017 , uniwersalnym karabinem maszynowym (UKM 2000P)).

Kadeci zostali przyłączeni do żołnierzy WOT, którzy tam stacjonują, dzięki temu mogli zobaczyć, jak wygląda typowy dzień z perspektywy żołnierza. Zwiedzili również twierdzę oraz odbyli marsz kondycyjny. 

Szczególne podziękowania kierujemy do żołnierzy z 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej za przekazaną wiedzę naszym kadetom oraz Januszowi Bielawskiemu – Instruktorowi klas mundurowych za zorganizowanie obozu oraz pełnienie opieki nad młodzieżą w czasie jego trwania. 

A naszym dzielnym kadetom gratulujemy wytrwałości! Jesteśmy z Was dumni!!!

Tekst i zdjęcia: Natalia Jackiewicz kl. III C