Realizacja nowego projektu z programu Erasmus+ „Kulturalnie i kulinarnie” z mobilnościami we Włoszech  i Grecji wchodzi w zaawansowaną fazę

Dwa miesiące temu rozpoczęliśmy realizację kolejnego nowego projektu „Kulturalnie i kulinarnie” o numerze 2022-1-PL01-KA122-SCH-000077384 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  Programu Erasmus +. Jest on adresowany do 26 uczniów LO. Celem głównym projektu jest wzmocnienie najważniejszych kompetencji kluczowych oraz podniesienie jakości kształcenia m.in. poprzez realizację dwóch mobilności: we Włoszech (13 osób) i Grecji – ( także 13 osób) .  

Praca projektowa została zaplanowana w ramach kilku grup: kulinarnej, historycznej, oratorskiej i filmowej, we współpracy z partnerskimi szkołami w Grecji – Katerini oraz we Włoszech w szkole z Pesaro, prowincja Rimini. W grupie kulinarnej przygotowane zostaną tradycyjne potrawy greckie/włoskie i polskie, a potem zostaną zaprezentowane  społeczności lokalnej. W ramach grupy historycznej zrealizowane zostaną dwa zadania: przeprowadzenie  testu wiedzy o demokracji (greckiej/rzymskiej) oraz uczestnicy projektu wcielą się w przewodników po mieście i opiszą w języku angielskim zabytki kultury Grecji i Włoch znajdujące się na tym terenie. Test zostanie przeprowadzony wspólnie z uczniami ze szkół partnerskich za pomocą połączenia online ze szkołą w Dąbrowie Białostockiej. Grupa oratorska przygotuje i przeprowadzi na głównym historycznym placu w danym mieście wystąpienia oratorskie na temat zagrożeń klimatycznych. Uczestnicy ubrani w stroje z epoki starożytnej w formie happeningu, będą przekonywać przechodniów, iż zmiany służące ekologii w życiu codziennym są nieodzowne. Poza tym planowane są spotkania integracyjne młodzieży oraz wizyty u lokalnych przedsiębiorców. W trakcie realizowanego projektu zostanie nakręcony i zmontowany przez uczestników film pokazujący wszystkie działania projektowe. Ponadto rezultaty projektu zostaną wydane w ramach przygotowanej w języku angielskim publikacji zawierającej: mowy oratorskie dotyczące ochrony klimatu, przepisy na tradycyjne dania kuchni polskiej, greckiej i włoskiej w tłumaczeniu na język angielski oraz fotorelacja z komentarzem dotycząca zabytków Grecji i Włoch.

Informację o projekcie, formularze rekrutacyjne każdy uczeń otrzymał w dzienniku elektronicznym, toteż  do udziału w projekcie zgłosiło się wielu chętnych. Po wypełnieniu „Karty zgłoszenia ucznia”, test sprawdzający znajomość języka angielskiego i ankiety badające wiedzę wśród uczestników na temat kultury Grecji/ Włoch oraz kompetencje cyfrowe były kolejnym etapem kwalifikującym do działań w ramach mobilności zagranicznej do Włoch i Grecji. Na podstawie opracowanego „”Regulaminu rekrutacji do projektu…” została utworzona „Lista rankingowa uczniów/uczennic zakwalifikowanych do zajęć w ramach projektu „Kulturalnie i kulinarnie”. Aktualnie trwają zajęcia przygotowawcze. Od zaangażowania, frekwencji i dalszej postawy uczestników na zajęciach przygotowawczych będzie zależała ostateczna lista rankingowa osób wyjeżdżających na działania w Grecji i we Włoszech. Zajęcia przygotowawcze są zaplanowane aż w liczbie 100 godz. na każdego uczestnika. Minimalna ilość godz. to 70%.

Projekt trwa 18 miesięcy. Realizowany jest od 18.12.2022 r. do 17.06.2024 r., zaś mobilność uczniów w Grecji  zaplanowano w dniach 16-29 kwietnia 2023 roku a we Włoszech od 28 maja 2023 -10 czerwca 2023 roku.

Tekst i zdjęcia: Edyta Budnik