„Finis coronat opus”,  czyli żegnamy tegorocznych maturzystów. Cz. II


Honorowym gościem uroczystości zakończenia edukacji w kl. IV był ppłk Dariusz Szorc – szef Wojskowego Centrum Rekrutacji. Zachęcał absolwentów do wyboru studiów na uczelniach wojskowych lub udziału w nowych programach  np. „Trenuj jak żołnierz”. Także dziękował za owocną współpracę ze szkołą, która kształci przyszłych żołnierzy.

Kadetom klasy mundurowej zostały wręczone certyfikaty potwierdzające ukończenie kształcenia w ramach Certyfikowanej Wojskowej Klasy Mundurowej, dającej dodatkowe punkty w rekrutacji na uczelnie wojskowe i do jednostek wojskowych.

Janusz Bielawski – instruktor klas mundurowych podsumował cztery lata współpracy z klasą IV C. Podkreślał ich wysiłek, zaangażowanie, wspólne wielogodzinne manewry, szkolenia i wyjazdy reprezentacyjne a przede wszystkim ich pasję i chęć doskonalenia swoich umiejętności. Na pamiątkę pięknej mundurowej przygody wszyscy otrzymali drobne upominki,  zaś dodatkowymi zostali nagrodzeni szczególnie wyróżniający się kadeci:
– Daniel Żuk;
– Aleksandra Wróbel;
– Gabriela Hajkowska;
– Michał Charkiewicz,
– Weronika Grabowska.

Wszystkich naszym maturzystom życzymy lekkiego pióra na maturze, optymizmu i dużo wiary we własne siły, ogromu szczęścia i trafienia w wymarzone tematy i zadania egzaminacyjne! Powodzenia!

Tekst: Edyta Budnik , zdjęcia: Anna Kulhawik