1. lokata uczniów naszej szkoły w konkursie ,,NAUKOLATEK” – Nastoletni Naukowiec organizowanym przez Politechnikę Białostocką!

Z wielką dumą i przyjemnością informujemy, że zespół uczniów z naszej szkoły w składzie: Jakub Stankiewicz z kl. III B, Marcin Piekutowski i Marcin Siedzik z klasy 1B, zakwalifikował się z 1. lokatą do etapu regionalnego konkursu pn. „Naukolatek”- Nastoletni Naukowiec.
Konkurs uczniowskich projektów badawczych „NAUKOLATEK – Nastoletni Naukowiec” jest organizowany ze środków otrzymanych od Ministra Edukacji i Nauki, w ramach finansowania Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA, jest dedykowany wybitnym uczniom szkół ponadpodstawowych województw podlaskiego, lubelskiego oraz podkarpackiego. Uczniowie pod opieką merytoryczną prof. Małgorzaty Lewko i prof. Urszuli Lipskiej przygotowali projekt badawczy pt. „Lokalne centrum badania wybranych parametrów czystości wody i powietrza terenu miasta Dąbrowa Białostocka”. Jego celem jest zbadanie stanu czystości powietrza i wód powierzchniowych oraz opadowych na terenie miasta Dąbrowa Białostocka z uwzględnieniem parametrów takich jak: pH opadu atmosferycznego, rodzaj zapylenia i obecność pyłów zawieszonych, zawartość azotanów, fosforanów (V), amoniaku, miano coli, pH wody powierzchniowej i opadowej. Istotna jest również informacja dla mieszkańców miasta dotycząca aktualnej zawartości pyłów zawieszonych w atmosferze. Potrzeba przeprowadzenia niniejszych badań wypłynęła z braku pełnej analizy zanieczyszczeń powietrza i wód z obszaru Dąbrowy Białostockiej. Projekt może dostarczyć danych do analizy porównawczej pod kątem badanych parametrów środowiska różnych regionów Polski i jednocześnie skłonić do szukania źródeł oraz sposobów jego ochrony.
Pod tym linkiem można sprawdzić wyniki konkursu:

https://pb.edu.pl/…/wyniki-i-etapu-konkursu-naukolatek…/

Tekst: Edyta Budnik, zdjęcia: Anna Kulhawik