„Ja, uczeń klasy mundurowej, ślubuję (…) Mój wysiłek, zapał i młodość Tobie Ojczyzno składam  w darze.”

24.02.2023 r. to wyjątkowy dzień w życiu społeczności Zespołu Szkół im. gen. N. Sulika a przede wszystkim kadetów pierwszej  klasy  oddziału przygotowania wojskowego. Złożyli oni przysięgę na sztandar szkoły. 

Uroczystość rozpoczęła się od dwóch niespodzianek: najpierw odśpiewana została przez klasę I C, głównych bohaterów dzisiejszej uroczystości, piosenka ze specjalną dedykacją –  dla swoich mam: „Przyjedź mamo na przysięgę” i rozdano rodzicom róże. Potem uczestnicy uroczystości i zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć film dokumentalny zrealizowany przez białostocki oddział TVP pokazujący zakres działań podejmowanych przez dąbrowskich kadetów. 

Właściwa uroczystość  ślubowania wg ceremoniału wojskowego rozpoczęła się od przeglądu szkolnych pododdziałów przez dyrektora szkoły Jarosława Budnika, złożenia mu meldunku przez dowódcę uroczystości – kadeta Daniela Żuka, ucz. kl. IV C. Potem wzruszający moment ślubowania na sztandar szkoły, defilada szkolnych pododdziałów certyfikowanej klasy mundurowej i trzech oddziałów przygotowania wojskowego. 

W części artystycznej zaprezentowali się nasi szkolni utalentowani soliści: Marta Ryszkiewicz, Oliwia Rusiecka – Łapciuk, Michał Pawlukiewicz, Wiktoria Sienkiewicz, ucz kl. IC – zwyciężczyni IX Powiatowego Konkursu Piosenki i Poezji Żołnierskiej oraz po raz kolejny wystąpiła klasa IC. Bardzo energetyczny i oryginalny pokaz walki wręcz przygotowany przez nauczyciela wychowania fizycznego, instruktora sztuk walki i taekwon-do Tomasza Leszkowicza zaprezentowali uczniowie klas mundurowych. Na zakończenie uroczystości mogliśmy obejrzeć pokaz musztry paradnej w wykonaniu uczniów kl.II C oddziału przygotowania wojskowego. Całokształtem przygotowań i organizacją uroczystości ślubowania zajął się instruktor klas mundurowych Janusz Bielawski, za przygotowanie części artystycznej odpowiedzialne były Agnieszka Dzienisik i Jolanta Konstańczuk, zaś uroczystość prowadziły kadetki klasy IVC: Gabriela Hajkowska i Aleksandra Wróbel.

Tekst: Edyta Budnik, zdjęcia: Anna Kulhawik