Inne międzynarodowe projekty realizowane  w dąbrowskim Zespole Szkół im gen. Sulika

We wcześniejszym poście pisaliśmy o kwocie 1 592 631 zł dotacji pozyskanej na realizację międzynarodowych projektów dla uczniów LO w Dąbrowie Białostockiej.  Dodajmy, że wskazana kwota dofinansowania nie obejmuje środków pozyskanych przez Powiat Sokólski z dwukrotnie realizowanego w naszej szkole Programu Interreg Litwa – Polska na rzecz naszych uczniów i ich rodzin. O tych projektach słów kilka.

Pierwszym z nich był projekt „Gminy – aktywni członkowie społeczności” z Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska. Brali w nim udział trzej partnerzy : Samorząd Rejonu Solecznickiego, Powiat Sokólski i Samorząd Rejonu Orańskiego. Docelową grupą projektu byli: pracownicy samorządowi, rodziny, członkowie poszczególnych społeczności. Budżet projektu wynosił 365 224,25 euro, zaś ogólna kwota budżetu Powiatu Sokólskiego wyniosła 85 673,45 euro.

Drugim projektem była ”Promocja zatrudniania młodzieży w rejonie przygranicznym poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych”, gdzie całkowita wartość projektu wynosiła 352 252,91 euro, zaś kwota dotacji dla Powiatu Sokólskiego opiewała na  88 291,27 euro, ale realizacją objęte były 3 powiatowe licea ogólnokształcące. Z naszej szkoły łącznie uczestniczyło w nim 35 uczniów w różnych formach aktywności.

Także realizowane są projekty w ramach kształcenia zawodowego dla uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia. Jeden z projektów o nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000035566 z programu Erasmus+ ze środków Unii Europejskiej w obecnym roku szkolnym, koordynował Powiat Sokólski a uczestnikami krótkoterminowej mobilności w Grecji było 7 uczniów szkoły branżowej o specjalności kucharz. 

Wcześniej podejmowaliśmy współpracę z  OHP Wasilków.  Tam także na zagraniczne praktyki i staże do Niemiec łącznie wyjechało  7 uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia o specjalności kucharz. 

Dziękujemy Staroście Sokólskiemu – Piotrowi Rećko  a także Iwonie Woronowicz i kierownictwu Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie w osobach Dyrektor Beaty Bratumił i Zastępcy Kierownika Ośrodka Elżbiety Kochanowicz – Klej za modelową współpracę.

Tekst: Edyta Budnik