1 592 631 zł to kwota dotacji uzyskana na międzynarodowe projekty  realizowane w LO w Dąbrowie Białostockiej  w latach 2018 – 2023

Postanowiliśmy podsumować międzynarodowe projekty realizowane od 2018 w naszym LO. Materiał obejmuje tylko projekty z programu Erasmus + i POWER. Do nich należały:

1. Pierwszym z projektów z programu Erasmus + był projekt „Królowa jest tylko jedna – Matematyka” o nr 2018 – 1 – PLO1 KA229 – 051027. Zakładał on rozwój edukacji matematycznej, językowej, kulturowej. Realizowany był we współpracy z 1. Liceum z Ierapetry w Grecji oraz Zespołem Szkół Technicznych i Zawodowych ze Stambułu w Turcji. W l. 2018 – 21 w ramach wymiany młodzieży do Grecji na Kretę wyjechało 9 uczniów i tyleż samo do Istambułu. Ale także należy pamiętać, że 18 uczniów gościliśmy w polskich rodzinach w Dąbrowie Białostockiej i okolicach. Całkowita wartość projektu -161 030 zł.  Z dumą zauważamy, że decyzją Narodowej Agencji Programu Erasmus+ został uznany za dobrą praktykę, co jest szczególnym wyróżnieniem.

2. Kolejnym był projekt „Uczniowie z Dąbrowy Białostockiej i Ierapetry w orszaku Apollina” o nr 2019-2-PMU-2226 w ramach „Ponadnarodowej mobilności uczniów” finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), realizowany od  1.09.2020-31.10.2021 we współpracy z zaprzyjaźnioną szkołą z Krety, czyli 1st Lyceum w Ierapetrze. Projekt zakładał rozwój kompetencji kluczowych, w sposób szczególny edukacji w zakresie języków obcych. Głównym elementem był 2 tygodniowa mobilność 21 uczniów w Ierapetrze i potem Atenach. Całkowita wartość projektu – 194 319,00 zł.

3. Niedawno realizowany był „Bardzo smaczny projekt, czyli na granicy smaku” o nr 2020-1-PMU-3255 także w ramach „Ponadnarodowej mobilności uczniów” finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Pracowaliśmy nad nim od 15.08.2021 do 14.08.2022r.,  tym razem ze szkołą  grecką z Leptokarii. Jego celem było: wzmocnienie kompetencji kluczowych z zakresu nauki języków obcych, zdrowego żywienia, pracy w grupie oraz  kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego i przyszłego zatrudnienia. Całkowita wartość projektu wyniosła 247 181 zł.

4. „Sorry, taki mamy klimat” o nr 2021-2-PL01-KA220-SCH-000049222 – to kolejny duży projekt z programu Erasmus+  ze środków Unii Europejskiej z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska naturalnego, ma na celu wyzwolenie aktywności służącej zmianie postaw młodzieży a także osób dorosłych wobec zagrożeń klimatycznych, realizowany jest od  30.05.2022 – 29.05.2024r. we współpracy ze szkołami: Collegio Seneca SCA z Cordoby w Hiszpanii i  3rd Senior High Epifanios School z Ioanniny w Grecji. W ramach wymiany młodzieży do Grecji we wrześniu  pojedzie 12 uczniów i tyleż samo w przyszłym roku do Hiszpanii do Cordoby. Przy czym gościliśmy już u siebie w Polsce 24 uczestników projektu. Całkowita jego wartość to – 719 786 zł.

5. Decyzją Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności zatwierdzony do realizacji został kolejny wniosek złożony w sektorze Edukacja szkolna z programu Erasmus+ w ramach Akcji 1 – projekty krótkoterminowe (KA122-SCH), czyli „Kulturalnie i kulinarnie”. Dosłownie kilka dni temu rozpoczęliśmy do niego rekrutację.  Zakłada on także wzrost umiejętności kluczowych u naszych uczniów oraz nauczycieli. W projekcie realizowanym  od 18.12.2022 do 17.06.2024 r. weźmie udział 26 uczniów. Główne działania to mobilność jednej grupy uczniów do Grecji a drugiej do Włoch. Przewidziany jest także kurs językowy dla 3 nauczycieli i 1 pracownika obsługi,  którzy nie znają i nie uczą języka angielskiego. Kwota dofinansowania to 270 315 zł.

Dodajmy, że kwota dofinansowania 1 592 631 zł obejmuje udział w mobilnościach zagranicznych 119 uczniów, co oznacza, że w projektach mógł wziąć udział, co trzeci uczeń LO – odpowiednio zmotywowany i spełniający wymagane kryteria. W w/w projektach szkoła pełniła funkcję koordynatora, co oznacza, że pozyskiwała także środki na rzecz partnerów z Grecji, Turcji i Hiszpanii. 

Dziękujemy Staroście Sokólskiemu – Piotrowi Rećko , Wicestaroście  – Jerzemu Białomyzemu, Annie Aniśkiewicz – Dyrektorowi Wydz. Spraw Społecznych, Danielowi Supronikowi  – Dyrektorowi Wydz. Finansowego za modelową współpracę w zakresie realizacji projektów oraz Tomaszowi Tolko- Dyrektorowi Wydz. Organizacyjnego.

Tekst: Edyta Budnik