Był to dla nas dobry rok!!! Cz. II

▪️1 września rozpoczął się nowy rok szkolny a do szkoły przybyli w ramach wizyty przygotowawczej nauczyciele w Grecji i Hiszpanii realizujący projekt „Sorry, taki mamy klimat”. W ramach akcji Narodowego Czytania czytaliśmy „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza, zaś uczniowie uczestniczący w projekcie „Promocja zatrudniania młodzieży w rejonie przygranicznym poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych” szkolili się ze znajomości programu „Adobe Photoshop”, języka angielskiego biznesowego oraz tworzenia biznesplanu. Odbyły się pierwsze w tym roku szkolnym manewry klas mundurowych w Osowcu a także dni integracyjno-adaptacyjne dla klas pierwszych, których do naszej szkoły zawitała największa grupa ze wszystkich szkół powiatowych. Kadeci udali się po raz kolejny już na obóz w Łopkajnach organizowany ze środków MON przez Ligę Obrony Kraju w Olsztynie.

▪️W październiku klasa sportowa odnosi pierwsze sukcesy wygrywając Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej na Litwie. W naszej szkole odbyły się Eliminacje do Strzeleckich Mistrzostw Polski Klas Wojskowych i Organizacji Proobronnych organizowane przez Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji Ośrodek Zamiejscowy w Białymstoku oraz kadeci z klas drugich pracujący pod opieką Janusza Bielawskiego. 7 uczniów o specjalności kucharz ze Szkoły Branżowej I Stopnia uczestniczyło w mobilności w Grecji organizowanej przez Powiat Sokólski dla uczniów szkół zawodowych. W tym samym czasie rozpoczęliśmy udział w programie certyfikacyjnym : „Szkoła Pozytywnego Myślenia”. Także w październiku 24 osobowa grupa maturzystów dąbrowskiego liceum wraz z opiekunami: Janem Olechno oraz ks. Mateuszem Trochimem wzięła udział w tradycyjnej, Dorocznej Pielgrzymce Maturzystów Archidiecezji Białostockiej na Jasną Górę. W dn. 16 – 22 października 2022 roku w naszej szkole gościmy nauczycieli z Hiszpanii i Grecji. To druga wizyta zagranicznych gości w ramach projektu „Sorry, taki mamy klimat”. Rozpoczęliśmy także udział w programie realizowanym przez Kulczyk Foundation pn. „Podpaski w szkole dla każdej dziewczyny”. Realizowaliśmy także projekt ,,Dobry żołnierz, to żołnierz wyszkolony – system szkoleniowy dla uczniów powiatu Sokólskiego edycja IV” współfinansowany ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej i Powiatu Sokólskiego. Wzięliśmy także udział w projekcie „Innowacyjna historia-nowoczesne technologie w służbie edukacji”. Nasze śpiewające talenty wzięły udział w jubileuszowym Wojewódzkim Festiwalu Piosenki i Prozy Patriotycznej w Suwałkach zajmując: 2. miejsce Darii Zaharenka , Anny Gregorczuk – 4. i 5. Oliwii Łapciuk – Rusieckiej.

▪️W dn. 5 – 12 listopada 2022 roku znowu w naszej szkole zrobiło się gwarno a to za sprawą trzydzieściorga gości z Hiszpanii i Grecji. Po dwunastu uczniów z każdego kraju partnerskiego pod opieką trojga nauczycieli zauczestniczyło w realizacji projektu „Sorry, taki mamy klimat”. Uczestnicy działań projektowych zorganizowali konferencję klimatyczną i przeprowadzili zajęcia ekologiczne w 9 szkołach podstawowych oraz wzięli aktywny udział w Biegu Niepodległości. Rozpoczęliśmy także realizację projektu finansowanego z programu „Równać Szanse”. Dziewczyny I i III w konkurencji drużynowej, zaś chłopcy drudzy na Xl Wojewódzkiej Licealiadzie Strzeleckiej z broni pneumatycznej „Złota Tarcza”. 24 listopada odbyła się pierwsza po okresie pandemii dyskoteka szkolna na hali sportowej. Łukasz Marcińczyk zostaje ponownie Stypendystą Prezesa Rady Ministrów. Po raz pierwszy w naszej szkole odbywa się Dzień Uniwersytetu w Białymstoku, a w jego ramach wykłady i warsztaty. W ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgminazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski” 51 uczniów naszej szkoły otrzymuje stypendia. 44 uczniów uczestniczy w 2 wycieczkach edukacyjnych organizowanych w ramach programu „Poznaj Polskę”.

▪️Awans do etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności uzyskuje Sebastian Sobolewski i Szymon Borko zaś Julia Kalenik i Marcin Piekutowski zostali laureatami wojewódzkiego konkursu „Gospodarstwo moich rodziców jest Eko- i dba o środowisko”.

▪️I tak minął ten rok…. Wybór wydarzeń do podsumowania wcale nie był prosty i wiele spośród działań nie znalazło w nim miejsca ze względu na ograniczoną objętość materiału. Oby obecny nie był gorszy.

Subiektywny przegląd roku zaproponował: Jarosław Budnik