Szkoła Pozytywnego Myślenia

Przysłowie chińskie głosi:

„Najwięcej czasu ma człowiek,

który niczego nie odkłada na później”.

Tej zasadzie przyświecały kolejne zajęcia zorganizowane w internacie w ramach Szkoły Pozytywnego Myślenia.

Wychowankowie klasy I i II zostali zapoznani z pojęciem efektywności, czyli w kontekście uczniowskim, umiejętnością takiego planowania własnych działań, aby znaleźć czas zarówno na sprawną naukę, jak i na odpoczynek.

Uczniowie opisywali swój typowy rozkład dnia, a następnie segregowali poszczególne czynności na najważniejsze, średnio ważne oraz najmniej ważne.

Spotkanie pozwoliło też uświadomić młodzieży, jakie są ich typowe „pochłaniacze czasu” oraz zastanowić się, jak je ograniczyć.

Zajęcia przeprowadziły wychowawczynie: Katarzyna Haponik i Barbara Bałkun.