Studiuj z UwB

28 listopada 2022 r. w naszej szkole gościliśmy dwunastu pracowników Uniwersytetu w Białymstoku na mocy zawartego porozumienia m. dyrektorem naszej szkoły Jarosławem Budnikiem a białostocką uczelnią. W ramach rozpoczętej współpracy młodzież będzie miała okazję uczestniczyć w różnych przedsięwzięciach zaproponowanych przez UwB.  

 I tak kl. III i IV miały szanse wysłuchać dwóch  1,5 godzinnych wykładów: 

Z Wydziału Biologii dr Marek Bartoszewicz opowiadał o tym, jak ludzki mózg przetwarza informacje „Ludzki mózg –(nie)doskonały komputer” ;

 Z Instytutu Studiów Kulturowych – mgr Maja Rogala mówiła o “Fotografii we współczesnej kulturze” w kontekście budowania wizualnej tożsamości oraz pamięci osobistej.

Po wykładach Uniwersyteckie Centrum  Rekrutacji zaprezentowało bogatą ofertę edukacyjną  Uniwersytetu w Białymstoku. O twórczych możliwościach rozwijania swojego potencjału będąc studentem UwB  mówi opiekun Teatru Bez Nazwy – Marcin Zieniewicz.

Równolegle do wykładów w klasach IIa  i IIb trwały warsztaty dotyczące współpracy w grupie. Poruszano na nich zagadnienia dotyczące pracy zespołowej. Uczestnicy dowiedzieli  się, jakie role w zespole pełnią najlepiej,  co lubią robić i w czym czują się najlepiej. Na  drugim warsztacie  pod nazwą: ,,Wszyscy za mną – być liderem”  uczniowie uzyskali informacje,   jakie cechy posiada dobry przywódca i co pomaga w doskonaleniu tej ważnej umiejętności? Ponadto dowiedzieli  się, dlaczego dobry przywódca musi kierować się indywidualnym podejściem do ludzi, którymi zarządza.

Bardzo dziękujemy za dawkę wiedzy i umiejętności, jakie mogła uzyskać naszą młodzież. 

Tekst: Agnieszka Dzienisik, Edyta Budnik              zdjęcia:Natalia Laskowska ,Anna Kulhawik, Natalia Wnuk