Dziękujemy dyrekcji, nauczycielom i uczniom Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze 

Zakończenie roku 2022 to także dobra okazja do podziękowań za bardzo dobrą współpracę, życzliwość i pomoc w realizacji projektu ,,Sorry, taki mamy klimat” dyrekcji Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze na czele z p. dyrektor Elżbietą Stasiulewicz. Jesteśmy wdzięczni także wszystkim nauczycielom, w szczególności p. Natalii Żur, którzy umożliwili Nam realizację tego trudnego wyzwania, jakim było przeprowadzenie zajęć w kl. siódmych i ósmych z zakresu ekologii. 

 8 listopada 2022 międzynarodowa młodzież zaangażowana w projekt ,,Sorry, taki mamy klimat” prowadziła zajęcia w języku angielskim, na podstawie wcześniej przygotowanych scenariuszy. Zajęcia o tematyce ekologicznej miały na celu pogłębienie wiedzy uczniów na temat zanieczyszczeń środowiska oraz sposobów jego ochrony. 

Młodzież przeprowadziła wiele zaskakujących doświadczeń, obejrzała ciekawe filmy edukacyjne oraz wysłuchała wypowiedzi uczestników projektu na temat zagrożeń klimatycznych i działań proekologicznych. Oprócz tego, podczas zajęć w terenie, uczniowie obserwowali porosty pokrywające drzewa oraz wyjaśniono im kwestie  pomiędzy jakością powietrza a rodzajem porostów. Odegrana została także scena sądu nad osobami wywożącymi śmieci do lasu. Na koniec uczniowie musieli wykazać się kreatywnością nad tworzeniem haseł promujących ochronę środowiska. 

Młodzież aktywnie angażowała się w lekcje, dzięki którym uświadomiła sobie, jak ogromną rolę odgrywa człowiek w przyrodzie. Mamy nadzieję, że dzięki nam młodzi ludzie będą świadomie podejmować decyzję dotyczące naszego środowiska. 

Dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze było to zdecydowanie ciekawe doświadczenie. Mogli podszkolić swoją znajomość języka angielskiego, zapoznając się z zagraniczną młodzieżą i prowadząc z nimi rozmowy w języku obcym. 

Tekst: Julia Wolska, Oliwia Kopeć, zdjęcia ze Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze, dzięki uprzejmości p.  Natalii Żur