Witamy uczestników projektu „Sorry, taki mamy klimat” z Grecji i Hiszpanii 

W dn. 5 – 12 listopada  2022 roku znowu w naszej szkole zrobi się gwarno a to za sprawą trzydzieściorga gości z Hiszpanii i Grecji. Po dwunastu uczniów z każdego kraju partnerskiego pod opieką trojga nauczycieli zauczestniczy w realizacji projektu „Sorry, taki mamy klimat” o nr 2021-2-PL01-KA220-SCH-000049222 z programu Erasmus+ finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W pierwszym dniu spotkania projektowego zostały zaprezentowane główne założenia i idee projektu a także omówiono warunków realizacji współpracy w trakcie mobilności uczniowskiej. Druga część spotkania służyła w głównej mierze wzajemnemu  zapoznaniu się uczestników z trzech krajów partnerskich. Ponieważ goście wybrali Augustów jako miejsce swego pobytu, podziwiano jego walory przyrodnicze i kulturowe.

To już trzecia wizyta naszych partnerów projektowych w związku z realizacją „Sorry, taki mamy klimat” o nr 2021-2-PL01-KA220-SCH-000049222 z programu Erasmus+ finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Całkowita kwota dofinansowania przyznana na realizację projektu wynosi 153 146 euro. Ukończenie jego realizacji jest przewidziane na maj 2024 r.

Tekst: Edyta Budnik, zdjęcia:Anna Kulhawik, Natalia Wnuk