Pracujemy nad ekologicznymi scenariuszami 

6 listopada 2022 mobilność uczniowska realizowana w ramach projektu „Sorry, taki mamy klimat” weszła w najważniejszą fazę. Młodzi uczestnicy na warsztatach w Augustowie przygotowywali się do prowadzenia zajęć lekcyjnych w jęz. angielskim w klasach 7 i 8 według scenariuszy wypracowanych przez nauczycieli. Scenariusze dotyczą tematyki związanej z ochroną środowiska i poszanowaniem przyrody. Warsztaty prowadziły nauczycielki biologii i chemii z Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej: Małgorzata Lewko i Urszula Lipska. A językowo  wspierała wszystkich Elżbieta Kondracka. W ramach praktycznych ćwiczeń uczniowie pracowali w dwóch grupach roboczych. W międzynarodowych 3 – osobowych grupach młodzi liderzy z Grecji, Hiszpanii i Polski dotrą do 9 okolicznych szkół podstawowych w celu promocji działań proekologicznych. 

Projekt „Sorry, taki mamy klimat” o nr 2021-2-PL01-KA220-SCH-000049222 jest realizowany w ramach programu Erasmus + ze środków Unii Europejskiej. Mobilność uczniowska potrwa do soboty 12 listopada 2022 roku.

 Tekst: Jarosław Budnik, zdjęcia: Anna Kulhawik, Natalia Wnuk, Oliwia Ryszkiewicz