Powiatowy Konkurs Piosenki i Poezji  Żołnierskiej

Wzorem lat ubiegłych zapraszamy do udziału w konkursie Piosenki i Poezji Żołnierskiej. Poniżej zamieszczamy potrzebne dokumenty zgłoszeniowe i regulamin konkursu: