Uczniowie o specjalności kucharz ze Szkoły Branżowej I Stopnia na mobilności w Grecji

W dn. 10 – 21.10.2022r siedmioro  uczniów o specjalności kucharz ze Szkoły Branżowej I Stopnia z Zespołu Szkół im. gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej  pod opieką instruktora zawodu Marty Mandziej bierze udział  w projekcie o nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000035566 z programu Erasmus+ w ramach  krótkoterminowej mobilności  edukacyjnej  osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego.

Celem  mobilności zagranicznej w Grecji jest  nabywanie nowych kompetencji zawodowych, kulturowych, językowych i społecznych. Uczniowie doskonalą swoje umiejętności zawodowe w kuchni hotelu Dafni Plus pod okiem doświadczonego mistrza. 

Koordynatorem projektu jest Powiat Sokólski.  

Tekst: Edyta Budnik, zdjęcia: Marta Mandziej

,