Uczestniczymy w upamiętnianiu 102. rocznicy  Wiktorii Niemeńskiej oraz pobytu Marszałka Józefa Piłsudskiego wraz ze Sztabem Głównym Wojska Polskiego w Lipsku

23 września 2022 roku na zaproszenie Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej oraz Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej w Lipsku a także Radnego Województwa Podlaskiego Pawła Wnukowskiego młodzież klas mundurowych z naszej szkoły mogła uczestniczyć w uroczystości upamiętniającej 102 rocznicę bitwy niemeńskiej. Wydarzenie to związane było także z 102. rocznicą pobytu w Lipsku Marszałka Józefa Piłsudskiego wraz ze Sztabem Głównym Wojska Polskiego. Ta wyjątkowa okazja przyczyniła się do ufundowania pomnika, na którym wyeksponowano zdjęcie utrwalające spotkanie na plebanii w Lipsku. Uroczystość rozpoczęła się od koncelebrowanej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny i poległych oraz pomordowanych żołnierzy, której przewodniczył  Ordynariusz Diecezji Ełckiej ks. biskup Jerzy Mazur.

 Po zakończeniu nabożeństwa odsłonięty został związany z uroczystością pomnik, złożono kwiaty pod obeliskiem  Wiktorii Niemeńskiej oraz posadzono Dęby Wolności. Po części oficjalnej na placu parafialnym odbył się piknik patriotyczny.

Tekst i zdjęcia: Jarosław Budnik