Oddajemy krew

W dn. 04.10. klasa IV CP aktywnie włączyła się w akcję honorowego oddawania krwi.
Nasi kadeci postanowili w ten sposób zachęcić społeczność lokalną do podobnego działania. Obiecujemy, że nie jest to ostatnia taka akcja.

Pozdrawiam – Tomasz Leszkowicz