Akcja charytatywna na rzecz Michała Bądzińskiego

05.10.2022 r. w naszej szkole z inicjatywy Samorządu Szkolnego odbył się kiermasz charytatywny na rzecz Michała Bączyńskiego z Lipska, który w wyniku wypadku stracił możliwość normalnego życia.  Zebrane środki zostaną przeznaczone na jego leczenie i rehabilitację. W naszą akcję włączyły się wszystkie klasy liceum,  każda z nich miała za zadanie upiec po 2 ciasta lub przygotować inne wypieki. Oprócz tego za symboliczną opłatą, była możliwość skorzystania ze strzelnicy wirtualnej. 

Serdecznie dziękujemy za wsparcie wszystkim uczniom naszej szkoły, nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym. Wiemy, że zawsze macie gorące i otwarte serca  i w każdej akcji charytatywnej można na Was liczyć!!!

Bardzo dziękujemy poniżej wymienionym instytucji, które także włączyły się w naszą akcję: 

Bank Spółdzielczy w Sokółce-Odział w Dąbrowie Białostockiej;

 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej (dwie siedziby); 

zamiejscowy ośrodek Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Białostockiej –  Wydział Ochrony Środowiska i Architektury i Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości;

Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce – Filia w Dąbrowie Białostockiej;

 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej;

 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Białostockiej Posterunek;

 Posterunek Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Sokółka w Dąbrowie Białostockiej;

 PKO Bank Polski – Odział 1 w Dąbrowie Białostockiej;

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej;

 KRUS Dąbrowa Białostocka PSB Mrówka Dąbrowa Białostocka;

 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej. 

Dziękujemy! Kwota, którą uzbieraliśmy wynosi 2923,52 zł