Witamy nowy rok szkolny 2022/2023

1 września 2022 roku o godz. 9 00 w Zespole Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej odbyła się inauguracja nowego roku szkolnego 2022/23. Została ona poprzedzona mszą świętą w kościele pw. św.  Stanisława Biskupa i Męczennika w Dąbrowie Białostockiej.

 Naukę w pięciu klasach pierwszych w naszej szkole rozpoczęło  102 uczniów liceum ogólnokształcącego i 32 szkoły branżowej I stopnia. Podczas uroczystości głos zabrał dyrektor szkoły Jarosław Budnik oraz Jerzy Białomyzy –  Wicestarosta Powiatu Sokólskiego, który  w imieniu Starosty Sokólskiego Piotra Rećki odczytał list skierowany do uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.

Najważniejsze wyzwania i specyfika nowego roku szkolnego w dąbrowskiej placówce zostały nakreślone przez dyrektora szkoły Jarosława Budnika. Otóż rok szkolny 2022/23 upływa pod znakiem kontynuacji i realizacji międzynarodowych projektów we współpracy z partnerami z Grecji, Hiszpanii, Włoch, Niemiec i Litwy.  Szkolenia, wyjazdy i staże dotyczyć będą, zarówno uczniów liceum,  jak i szkoły branżowej. Kolejne wyzwanie to jubileusz naszej szkoły. Będziemy świętować 60 lat jej i działalności. Prawdopodobnie uroczystość może być połączona z oddaniem do użytku nowego  wielofunkcyjnego boiska, które dzięki staraniom organu prowadzącego, czyli Zarządowi Powiatu Sokólskiego jest właśnie budowane. Ostatnim elementem, który warto podkreślić jest nowatorski  projekt realizowany we współpracy z MON , gdzie część uczniów (realizujących zawód kucharz i mechanik samochodowy ) będzie uczestniczyć w projekcie branżowych oddziałów wojskowych.  To nowy projekt, w którym będzie uczestniczyła nasza szkoła jako jedna z 13 szkół branżowych w Polsce.

W nowym roku szkolnym pełni optymizmu, gotowi na nowe wyzwania życzymy Naszym uczniom a także ich rodzicom wielu sukcesów, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

Tekst: Edyta Budnik, zdjęcia Natalia Laskowska, Anna Kulhawik