Najnowsza publikacja uczniów dąbrowskiego LO

Do bogatej kolekcji publikacji wydanych przez nauczycieli dąbrowskiego ogólniaka, dołączyła kolejna, szesnasta pozycja, tym razem napisana przez uczniów.  „Mała książka kucharska”  powstała w języku angielskim, zaś  „Słowniczek wyrażeń kulinarnych” w językach angielskim, polskim, greckim. Pierwsza pozycja zawiera łącznie 20 przepisów tradycyjnych potraw polskich i greckich oraz  fotorelację z najważniejszych części projektowych, zaś druga ok. dwustu haseł słownikowych związanych z kulinariami. Nad tymi publikacjami pracowali dąbrowscy licealiści przy wsparciu merytorycznym  greckich kucharzy, nauczycieli oraz dąbrowskich pedagogów.

 Są  one „twardym” rezultatem realizowanego w Zespole Szkół im. gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej „Bardzo smacznego projektu, czyli na granicy smaku” o nr 2020-1-PMU-3255  w ramach „Ponadnarodowej mobilności uczniów” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od 15.08.2021 do 14.08.2022. Najistotniejszym działaniem projektowym była mobilność w Grecji w m. Leptokaria trzydzieściorga dąbrowskich licealistów pod opieką pięciorga nauczycieli w dn. 22.05.2022  – 05.06.2022r. Wyjazd poprzedzony był zajęciami przygotowawczymi w liczbie 100 godz. na każdego uczestnika.

Publikacje powstawały w trakcie zajęć przygotowawczych, realizowanej mobilności w Grecji a także tuż po powrocie grupy projektowej, zaś zostały wydane w czasie wakacji. Uroczyste rozdanie książek miało miejsce 5 września 2022 r. W ramach upowszechniania rezultatów projektu planowane jest także przekazanie książek do miejscowych bibliotek. Publikacja w całości została sfinansowana przez Komisję Europejską i jest bezpłatna.

   Dofinansowanie projektu z UE: 247 181,00 PLN w proporcji 94,29% budżet środków europejskich i 5,71% środki budżetu Państwa.

Tekst: Edyta Ołdziejewska – Budnik,    zdjęcia:  Natalia Laskowska