Business English – is it easy?

W dniach 12-17.09. 2022r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w kolejnej odsłonie projektu „Promocja zatrudniania młodzieży w rejonie przygranicznym poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V- A Litwa –Polska. Priorytet 2. 

Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Tym razem uczestniczyli w kursie pt.: „Język angielski w biznesie”. Przedsięwzięcie koordynowane jest przez Powiat Sokólski w trzech liceach ogólnokształcących.

W trakcie szkoleń uczestnicy doskonalili umiejętności językowe. Poznawali najważniejsze zwroty używane we współpracy biznesowej, pisali e-maile, prowadzili negocjacje, a także uczyli się, jak w ciekawy sposób zaprezentować swoją firmę oraz stworzone produkty. Wszystkie zajęcia były oczywiście prowadzone  w języku angielskim.

Pozyskane umiejętności z pewnością zostaną wykorzystane w dorosłym życiu, a miło spędzony czas będzie zachęcał do dalszej nauki języków obcych.

Tekst: Natalia Chodziutko kl. IIB,  Zdjęcia: Natalia Laskowska, Anna Kulhawik kl. IIIB