O próbie  sprawności fizycznej słów  kilka…

6 czerwca 2022 roku 27 kandydatów do klasy sportowej oraz 41 do oddziału przygotowania wojskowego zmagało się z konkurencjami w ramach próby sprawności fizycznej na hali sportowej Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej.

 Udział w próbie był koniecznym warunkiem zakwalifikowania się do wyżej wymienionych profili klas. Nie zabrakło konkurencji biegowych, ale kandydaci przechodzili także test siły, robili tzw. „brzuszki”, rzucali piłką lekarską i skakali w dal. Ogólnie, aby zaliczyć próbę należało osiągnąć co najmniej 150 punktów na 400 możliwych. 

Wszyscy uczestnicy zadanie zaliczyli zadowalająco i przekroczyli wymagane limity.

W organizację przedsięwzięcia zaangażowani byli nauczyciele wychowania fizycznego, opiekun klas mundurowych oraz kadeci z kl. III Cp i I C.

Tekst i zdjęcia: Jarosław Budnik