O ekonomii społecznej na spotkaniu z animatorem OWES w Suwałkach

  8 czerwca 2022r. na godzinie z wychowawcą na hali ZS w Dąbrowie Białostockiej odbyło się spotkanie z animatorem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach – Barbarą Korzeniewską. Prelekcja dotyczyła założeń projektu OWES w Suwałkach. Celem projektu jest szerzenie wiedzy o ekonomii społecznej oraz tworzenie miejsc pracy dla osób wykluczonych społecznie w przedsiębiorstwach społecznych. Jednym z poruszonych tematów było wyjaśnienie, czym jest przedsiębiorstwo społeczne i w jakiej formule może rozpocząć działalność wprowadzenia do ekonomizacji organizacji pozarządowych. Projekt obejmuje powiaty suwalski, sejneński, moniecki, augustowski i sokólski i trwa od 1.06.2020 do 1.06.2023r.

Tekst: Joanna Pigiel,                    zdjęcia: Natalia Laskowska