Rywalizacja w matematyce bez granic…

W dniu  10.03.2022 r. uczniowie klas: I A i I B   Zespołu  Szkół  w Dąbrowie Białostockiej uczestniczyli w Międzynarodowym Konkursie „Mathmatiques Sans Frontieres”(Matematyka bez granic) – edycja  w Polsce. Konkurs ten jest organizowany pod zwierzchnictwem Rady Europy. Uczniowie z Polski  uczestniczyli w  zmaganiach matematycznych  już  po raz trzydziesty, zaś uczniowie  dąbrowskiego liceum po raz pierwszy.

Patronat nad konkursem w Polsce objęło  Polskie Towarzystwo Matematyczne, a jego promocję i organizację powierzono Zielonogórskiemu Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Matematycznego z siedzibą na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Celem konkursu jest współpraca między krajami Unii Europejskiej, szkołami publicznymi i niepublicznymi z przedmiotów matematyka i języki obce.

Konkurs ma za zadanie zwiększenie zainteresowania matematyką,  poprzez pokazanie jej zastosowań w życiu codziennym. Pozwala on na wykorzystanie własnej inicjatywy  uczniów w rozwiązywaniu zadań oraz wpływa  na rozwijanie twórczej aktywności  wśród młodzieży  Ponadto kształtuje  umiejętność pracy w zespole i zachęca do nauki języków obcych. Daje  również możliwość sprawdzenia swojej wiedzy oraz porównania jej z wiedzą  rówieśników z Europy oraz zachęca do pokonywania barier językowych  w nawiązywaniu kontaktów z młodzieżą  z  krajów Unii Europejskiej.

Podsumowanie wyników konkursu odbędzie się na przełomie maja i czerwca 2022 roku.

Organizacją zmagań matematycznych w naszym liceum zajęły się:  Joanna Skórska i Joanna Krahel.

Dziękujemy klasom za aktywny udział w konkursie.

Tekst i zdjęcia: Joanna Skórska