„Ja, uczeń klasy mundurowej, ślubuję…” 

9.03. 2022 r. to szczególny dzień w życiu społeczności Zespołu Szkół im. gen. N. Sulika, ponieważ  w tym dniu kadeci pierwszej  klasy –  oddziału przygotowania wojskowego złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. 

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele służb mundurowych i władz samorządowych, wspierających działalność klas mundurowych. Swoją obecnością zaszczycili nas: 

• płk – Paweł Lachowski – dowódca 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego wraz ze swoimi żołnierzami,

• ppłk Dariusz Szorc – komendant WKU Białystok także wraz z żołnierzami,

• Tomasz Madras – wicewojewoda podlaski,

• Jerzy Białomyzy – wicestarosta Powiatu Sokólskiego, 

• Artur Gajlewicz – burmistrz Dąbrowy Białostockiej,

• Adam Wojteczko – przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej,  

• Eugeniusz Szpakowski – dyrektor oddziału w Białymstoku, Telewizji Polskiej S.A.,

• kpt. Zdzisław Maksimowicz – zastępca komendanta Placówki SG w Lipsku,

• por. Paweł Piekarski – zastępca komendanta Placówki SG w Nowy Dworze,

• nadkom. Paweł Jakubiak – komendant Komisariatu Policji w Dąbrowie Białostockiej; 

• Maciej Sulik – dyrektor MGOK w Dąbrowie Białostockiej,

• Andrzej Kamliński – kierownik WTZ w Dąbrowie Białostockiej.

Gościliśmy także absolwentów naszej szkoły, aktualnie studentów-  podchorążych Akademii Wojsk Lądowych:

• sierż podchor. – Kamila Pałkiewicza,

• st. kpr. pchor. – Marka Kamlińskiego,

• kpr. pchor. – Macieja Budnika,

• szer. pchor. – Łukasza Chodorowskiego.

     oraz wielu absolwentów klas mundurowych, którzy chętnie odwiedzają naszą szkołę a przede wszystkim wspierają działalność klas mundurowych.

Równie licznie przybyły rodziny i bliscy naszych uczniów, dla których chwila ta stała się wyjątkowym i wzruszającym przeżyciem.

tekst: Edyta Budnik

zdjęcia: Natalia Laskowska