Wszystko, co piękne, niestety szybko się kończy…

Ostatni dzień pobytu na Krecie 22.09.2021 r. w 1. Liceum w Ierapetrze dla uczestników projektu „Uczniowie z Dąbrowy Białostockiej i Ierapetry w orszaku Apollina” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach ,,Ponadnarodowej mobilności uczniów” upłynął pod znakiem podziękowań i podsumowań.  Wszystkim uczestniczącym zostały wręczone certyfikaty. Dokonano także wymiany prezentów.

Sponsorem upominków dla nauczycieli i dyrekcji szkoły z Krety był Zespół Szkół im. gen. N. Sulika, zaś dla uczniów rodzice dąbrowskich licealistów uczestniczących w projekcie.

Ostatnie chwile spędzone na Krecie to także wystawa prac ceramicznych uczniów. Na niej podziwiano prace, zarówno te zrobione w Polsce podczas zajęć pod opieką  Doroty Kłoczko, jak i Mr. Athanasiou –  artysty i właściciela galerii w Ierapetrze.

tekst: Edyta Budnik

zdjęcia: Krzysztof Boruch, Gabriela Hajkowska