Dzień Edukacji Sportowej

 Dnia 18 października bieżącego roku w Dniu Edukacji Sportowej, klasa mundurowa z Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej zapewniła uczestnikom biegu dodatkowe atrakcje:

-można było postrzelać do celu ze szkolnej broni pneumatycznej na otwartym terenie,
zobaczyć, jak wygląda i działa ognisko dakota,
-dowiedzieć się i doświadczyć, jak działa maskowanie i jaki jest jego cel,
-dowiedzieć się, z jakich elementów jest zbudowany karabinek AKM,
-zobaczyć, z czego składa się wojskowa racja żywnościowa,
-dowiedzieć się, jak zakłada się stazę taktyczną i do czego ona służy.
– Na zakończenie, pod okiem seniorów zostało rozpalone ognisko przy użyciu krzesiwa.

• Atrakcje przygotowały klasy: IIIc oraz IIIcp
• Tekst i zdjęcia: Krzysztof Boruch