Z wizytą na Krecie

W dniach 1-3 września 2021 delegacja z Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej brała udział w wizycie przygotowawczej organizowanej w związku z realizacją projektu „Uczniowie z Dąbrowy Białostockiej i Ierapetry w orszaku Apollina” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem wizyty było uzgodnienia związane z planowaną od 12 września 2021 roku dwutygodniową wizytą uczniów i opiekunów w Ierapetrze. Pomiędzy szkołami z Ierapetry i Dąbrowy Białostockiej podpisana została stosowna umowa o współpracy w realizacji projektu. Uzgodniono szczegółowy harmonogram prac oraz edukacyjnych wypraw. Warto przy tej okazji podziękować́ nauczycielom z zaprzyjaźnionej szkoły na czele z dyrekcją za bardzo wielką otwartość́ oraz zaangażowanie w organizację pobytu młodzieży z Polski.