Projekt „Uczniowie z Dąbrowy Białostockiej i Ierapetry w orszaku Apollina” rozpoczęty!

Drugi dzień pobytu (14.09.2021) na Krecie w 1 st Lyceum w Ierapetrze delegacji z dąbrowskiego liceum w związku z realizacją  projektu „Uczniowie z Dąbrowy Białostockiej i Ierapetry w orszaku Apollina” w ramach „Ponadnarodowej mobilności uczniów” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) rozpoczął się od konferencji inaugurującej projekt . Po krótkiej informacji o celach i rezultatach projektu oraz harmonogramie działań, nastąpiła prezentacja krajów: Polski i Grecji, regionów: Podlasia i Krety oraz szkół: liceum z Dąbrowy i Ierapetry.

Kolejny punkt programu to zwiedzanie szkoły oraz gry i zabawy integracyjne w grupach projektowych mające na celu wzajemne poznanie się młodzieży polskiej i greckiej. A na zakończenie dnia zajęcia warsztatowe we wcześniej zaplanowanych grupach projektowych.

tekst: Edyta Budnik, Krzysztof Boruch, Gabriela Hajkowska