Kultura minojska, demokracja ateńska i Kahoot, czyli łączymy starożytność ze współczesnością

W związku z realizacją projektu „Uczniowie z Dąbrowy Białostockiej i Ierapetry w orszaku Apollina” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) odbywały się zajęcia historyczne, których celem było przygotowanie  młodzieży uczestniczącej w projekcie  do świadomego odbioru historii i tradycji starożytnej Grecji. Zajęcia odbywały się na przełomie sierpnia i września i prowadził je Krzysztof Malinowski nauczyciel historii i WOS-u, przygotowujący  młodzież do licznych konkursów i olimpiad. Uczestnicy warsztatów  historycznych zgłębiali wiedzę na temat cywilizacji minojskiej a także demokracji ateńskiej. W trakcie zajęć przygotowano także pytania quizowe dotyczące testu, który był zaplanowany na platformie Kahoot, zarówno dla uczniów z Dąbrowy, jak i Ierapetry w tym samym czasie.

Uczestnicy zajęć także brali udział w różnych ciekawych lekcjach historycznych. Jedna z nich prowadzona przez Giorgosa Arvanitidisa dotyczyła zainteresowania młodych ludzi historią. Autor dociekał, dlaczego historia dla uczniów może być nudna, dlaczego jej nie lubią. Opierając się na przykładach m.in. mitów, głównie wojny trojańskiej pokazywał, że istotą historii jest interpretacja i objaśnianie faktów historycznych opartych na źródłach. Historia jest ściśle powiązana ze  społeczeństwem, ekonomią i polityką.

 Inny wykład historyczny, w którym uczestniczyli nasi uczniowie,  dotyczył przebiegu wojny peloponeskiej.

tekst: Edyta Budnik, Krzysztof Malinowski zdjęcia: Krzysztof Boruch, Gabriela Hajkowska