Stambuł, czyli ostatnia mobilność projektu „Królowa jest tylko jedna – Matematyka” w ramach programu Erasmus +

W dn. 02– 05.08.2021 nauczyciele dąbrowskiego liceum spotkali się z pedagogami z Grecji i Turcji koordynującymi projekt „Królowa jest tylko jedna – Matematyka” w ramach  ostatniej mobilności, która odbyła się w Zespole Szkół Technicznych i Zawodowych w Stambule . Projekt realizowany jest ze środków finansowych programu Erasmus+.

Motywem przewodnim spotkania była praca nad powstającą publikacją, będącą najważniejszym rezultatem projektu „Królowa jest tylko jedna – Matematyka”. Dyskutowano nad układem poszczególnych rozdziałów, ich zawartością merytoryczną a także dokonywano korekty już istniejących treści.

Poza teorią i panelami dyskusyjnymi, prezentacjami krajów, regionów i szkół, z których pochodzą partnerzy, rozmawiano także o perspektywach i płaszczyznach najbliższej współpracy, o zakresie realizacji innych projektów.

 Uczestnicy mieli także okazję bliższej poznać Stambuł. Bogata historia i różnorodna kultura tego miasta nie może nie zachwycać. Rejs statkiem po Cieśninie Bosfor, Topka Palac i ogrody pałacowe, Hagia Sophia to niewątpliwe perełki na mapie turystycznej, które m.in.  udało  się zobaczyć. Do innych atutów spotkań integracyjnych zaliczyć można doskonalenie umiejętności językowych  kadry pedagogicznej.

Przypomnijmy: projekt Erasmus + 2018 – 1 – PLO1 KA229 – 051027 w dąbrowskim liceum, które jest organizacją koordynującą, realizowany był przy wsparciu Komisji Europejskiej od 01.09.2018 do 31.08.2021 (z uwagi na pandemię Covid – 19, Narodowa Agencja FRSE zgodziła się na jego wydłużenie o rok). Celem projektu jest poprawa osiąganych wyników przez uczniów w zakresie matematyki i jęz. angielskiego (pośrednio) oraz wsparcie kadry dydaktycznej w rozwoju, zacieśnienie współpracy między szkołami z różnych krajów i wymiana doświadczeń. W ramach działań projektowych odbyło się 6 mobilności (kadry i uczniów), po 2 w poszczególnych krajach partnerskich, czyli Polsce, Grecji i Turcji.  Każdy kraj odpowiedzialny był za przygotowanie i popularyzację jednej idei. Polska grupa zaproponowała popularyzację gier matematycznych w nauczaniu matematyki a w szczególności gry terenowej i idei rywalizacji w ramach Extraklasy Matematycznej, którą od wielu lat dąbrowskie liceum organizuje. Grecka szkoły z Krety popularyzowała ideę złotej proporcji (Golden Ratio), zaś turecka szkoły z Istambułu proponowała swoje doświadczenie w zakresie związku matematyki z innymi dziedzinami nauki np. chemii i technologii informacyjnych oraz popularyzacji stoisk wystawowych.

Inne działania, które odbyły się w ramach projektu (poza mobilnościami) to:

  • 3 spotkania/eventy informujące społeczność Dąbrowy Białostockiej o idei projektu,
  • 4 spotkania z rodzicami uczniów wyjeżdzających do Grecji i Turcji,
  • utworzenie strony internetowej informującej o idei projektu,
  •  6 wirtualnych spotkań z nauczycielami z Grecji i Turcji ustalające szczegóły w zakresie mobilności ( i na zakończenie 26.05.2021; 21.04.2021, 18.03.2021, 2.07.2020, wrzesień 2018)
  • prezentacje i filmy w j. angielskim pokazujące uroki poszczególnych krajów Polski, Turcji, Grecji, regionów czy miast np. Podlasia, Krety, Istambułu, prezentacje szkół i systemów edukacyjnych w poszczególnych krajach, prezentacje merytoryczne np. dot. Golden Ratio, gier matematycznych, fraktali, starożytnych matematyków oraz polskich, greckich i tureckich naukowców   i ich wkładu w dorobek światowej nauki,

Na zakończenie mobilności wszystkim uczestnikom projektu wręczono certyfikaty i upominki. Prezenty  dla dyrekcji i nauczycieli tureckiej szkoły Ibrahim Ozaydin Vocational and Technical Anatolian High School  oraz greckiej 1st Lyceum of Ierapetra ufundował Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Powiat Sokólski, oraz  Zespół Szkół im. gen. N. Sulika.

Społeczność Zespołu Szkół im. gen. N. Sulika składa serdeczne podziękowania pani marszałek Wiesławie Burnos, panu Piotrowi Rećko oraz Zarządowi Powiatu Sokólskiego, p. dyrektor Annie Aniśkiewicz za okazaną pomoc, życzliwość i wsparcie.

Projekt „Królowa jest tylko jedna – Matematyka” został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Tekst i zdjęcia: Edyta Budnik