Egzamin Zawodowy (pisemny) w Branżowej Szkole I Stopnia po raz pierwszy w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej

W tym roku szkolnym, 22 czerwca, po raz pierwszy w naszej szkole odbył się pisemny egzamin zawodowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Przystąpiło do niego 7 uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia – 6 w zawodzie kucharz i 1 w zawodzie piekarz. Egzamin  zawodowy składa  się z dwóch części –pisemnej i praktycznej. W części pisemnej uczniowie mają do rozwiązania 40 zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa.  Czas trwania egzaminu to 60 minut. Część praktyczna egzaminu odbędzie się w Białymstoku  ( w zawodzie kucharz) i Poznaniu ( w zawodzie piekarz). Pozostali uczniowie będą mieli egzaminy zawodowe w późniejszych terminach.

Życzymy wszystkim uczniom kl. III Branżowej Szkoły I Stopnia powodzenia na egzaminach zawodowych!