Obchody 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Dąbrowie Białostockiej

3 maja 2021 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w gminnych uroczystościach upamiętniających wydarzenia sprzed 230 lat. Poczet sztandarowy i uczniowie klas mundurowych I C i II C uczestniczyli we mszy św. w intencji Ojczyzny. Potem delegacja reprezentowana przez dyrektora szkoły Jarosława Budnika i przedstawicieli uczniów klas mundurowych złożyła kwiaty pod obeliskiem Generała Nikodema Sulika. Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego składają serdeczne podziękowania chorążym pocztu sztandarowego: Stanisławowi Stroczkowskiemu oraz Łukaszowi Antonikowi a także asyście Amelii Łazuk, Beacie Pigiel, Natalii Jankowskiej, Magdalenie Raszczuk, i oczywiście, uczniom klas mundurowych I i II C za godne reprezentowanie szkoły, poświęcony czas i zaangażowanie. Tekst i zdjęcia: Edyta Budnik