STYPENDIUM DLA MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ

W załącznikach poniżej zamieszczamy dokumenty wymagane regulaminem dla osób ubiegających się o stypendium dla młodzieży uzdolnionej w roku szkolnym 2020/20201.