Stypendystki Prezesa Rady Ministrów

10/12/2020 Inne

Dwie uczennice Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Białostockiej otrzymały w tym roku Stypendia Prezesa Rady Ministrów. Są to : Małgorzata Sawoszewicz i Urszula Toczko. Małgosia jest Polką z Białorusi i osiągnęła na koniec klasy II średnią 5,9. Ula miała najwyższą średnią spośród uczniów którzy realizują naukę w liceum po ukończeniu szkoły podstawowej. Gratulujemy!