Oddział Przygotowania Wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym w Dąbrowie Białostockiej

Mamy to! Trochę trwało zanim Minister Obrony Narodowej w odpowiedzi na wniosek Powiatu Sokólskiego wydał Decyzję 9/BdsZ/2020 udzielającej zezwolenia na utworzenie od 1 września 2020 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Dąbrowie Białostockiej oddziału przygotowania wojskowego. Wskazana także została jednostka wojskowa odpowiedzialna za prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów. W naszym przypadku będzie to 1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej w Białymstoku, z którą współpracujemy przy realizacji Programu Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych. Dziękujemy Powiatowi Sokólskiemu za zgłoszenie szkoły do programu Ministerstwa Obrony Narodowej, zaś Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty oraz Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego za pozytywne rekomendacje.