Wyniki próby sprawności fizycznej kandydatów do klasy sportowo-mundurowej

W dniu 6 lipca 2020 roku 28 kandydatów do klasy sportowo-mundurowej Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Białostockiej wzięło udział w próbie sprawności fizycznej. Wszyscy uczestnicy zaliczyli ten sprawdzian, zaś do zadania podeszli z bardzo dużym zaangażowaniem. Niebawem powinno się rozstrzygnąć, czy zasilą oni szeregi klasy mundurowo-sportowej czy oddziału przygotowania wojskowego (czekamy na stosowne decyzje w tej kwestii podjęte przez Ministerstwo Obrony Narodowej). Osobom, które złożą kwestionariusze w terminie po 6 lipca 2020 roku zostanie wyznaczony inny termin zaliczenia sprawności fizycznej.