Konkursy w placówkach powiatowych

Informujemy o konkursach na dyrektorów szkół powiatowych w Suchowoli, Sokółce i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce. Informacje poniżej:

http://sokolka-powiat.pl/2020/06/29/ogloszenie-o-konkursie-na-kandydata-na-stanowisko-dyrektora-zespolu-szkol-w-suchowoli/

http://sokolka-powiat.pl/2020/06/29/ogloszenie-o-konkursie-na-kandydata-na-stanowisko-dyrektora-zespolu-szkol-w-sokolce/

http://sokolka-powiat.pl/2020/06/29/ogloszenie-o-konkursie-na-kandydata-na-stanowisko-dyrektora-poradni-psychologiczno-pedagogicznej-w-sokolce/