Janina Andrukiewicz (1948-2020)

Janina Andrukiewicz z domu Kłoczko urodziła się 17 marca 1948 roku w Grzebieniach. Gdy miała 8 lat spotkała ją wielka tragedia, ponieważ została osierocona przez ojca. Po ukończeniu szkoły podstawowej ukończyła Technikum Rolnicze w Różanymstoku. Pierwszą swoją pracę podjęła w Szkole Przysposobienia Rolniczego w Nowym Dworze, gdzie pracowała dwa lata pomiędzy rokiem 1967 a 1969. W 1969 roku została zatrudniona w Zasadniczej Szkole Rolniczej w Dąbrowie Białostockiej i pozostała w zatrudnieniu w tym samym miejscu do samej emerytury. Zmieniała tylko przypisanie do kolejnych typów szkół: Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Liceum Rolniczego i Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Białostockiej. W roku 1970 ukończyła Studium Nauczycielskie w Lublinie, zaś w 1979 roku została magistrem inżynierem rolnictwa na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Z dniem 1 marca 1991 roku została przeniesiona na stanowisko nauczyciela biologii w Zasadniczej Szkole Zawodowej i Liceum Ogólnokształcącym. Pani Jasia w tym czasie zorganizowała jedną z najlepszych pracowni w szkole, pracownię biologiczną. Była też opiekunem szkolnego koła Ochotniczych Hufców Pracy i Ligi Ochrony Przyrody, przygotowując młodzież do udziału w konkursach i olimpiadach, odnosząc znaczące sukcesy, zwłaszcza w Olimpiadzie Biologicznej. Za swoją pracę  otrzymała szereg nagród, w tym kuratora i wielokrotnie dyrektora szkoły. Otrzymała także srebrną odznakę Stowarzyszenia Wyższej Użyteczności.  1 września 2003  roku przeszła na emeryturę, zachowując jeszcze na rok kontakt z biologią, którą uczyła w swojej szkole. Zmarła po ciężkiej chorobie 17 maja 2020 roku. Pozostanie w naszej pamięci i modlitwie.