Aneks do regulaminu VI Konkursu Piosenki Angielskiej i Rosyjskiej

W związku z wprowadzeniem stanu  epidemii  w kraju, związanego z rozprzestrzenianiem się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, zwanej COVID-19, przesuwamy termin VI Międzynarodowego Konkursu Piosenki Angielskiej i Rosyjskiej na dzień 16 września 2020 roku. Wszystkie punkty regulaminu pozostają bez zmian. W przypadku,  gdyby Ministerstwo Edukacji przedłużyło zdalne nauczanie na rok szkolny 2020/2021 konkurs odbędzie się on-line .

O szczegółach konkursu będziemy informować na bieżąco.

Organizatorzy