VIII Powiatowy Konkurs Prozy i Piosenki Żołnierskiej

 

Powiatowy Konkurs Prozy i Piosenki Żołnierskiej jest wpisany w obchody Dnia Patrona Szkoły Generała Nikodema Sulika. Ma on na celu upamiętnienie czasów, w których przyszło żyć i walczyć pokoleniu generała Sulika, jak również popularyzację patriotycznych postaw wśród młodzieży, wyszukiwanie i promocję młodych talentów.

Konkurs odbył się dn. 14 stycznia 2020 r. w M – GOK i uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Wicestarosta Powiatu Sokólskiego Jerzy Białomyzy, Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz oraz zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Nowym Dworze. mjr Zofia Zielepucha.

W konkursowe szranki stanęło 15 wykonawców ze SP nr 2 w Sokółce, SP w Bagnach oraz ZS w Dąbrowie Białostockiej.  Jury pracujące pod przewodnictwem   Beaty Olechno zwróciło uwagę na tegoroczny, bardzo wysoki poziom artystyczny wystąpień.

W kategorii piosenka wyniki wyglądały następująco:

 • I miejsce – Natalia Popławska – Szkoła Podstawowa nr 2 w Sokółce;
 • II miejsce – Julia Oszmian – Zespół Szkół im. gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej;
 • III miejsce – Małgorzata Piasecka – Szkoła Podstawowa nr 2 w Sokółce;
 • IV miejsce Alina Obuchowicz – Zespół Szkół im. gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej;
 • IV miejsce Martyna Stefanowska – Zespół Szkół im. gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej;
 • IV miejsce Paulina Bartkiewicz – Zespół Szkół im. gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej;
 • V miejsce Adam Sutuła – Szkoła Podstawowa w Bagnach;
 • V miejsce Waleria Łukaszewicz – Zespół Szkół im. gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej;

 

W kategorii recytacja:

 • I miejsce – Urszula Okurowska  – Zespół Szkół im. gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej;
 • II miejsce – Gabriela Godlewska – Zespół Szkół im. gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej;
 •  III miejsce – Jan Kulawik – Szkoła Podstawowa w Bagnach;
 • IV miejsce Gabriela Marchel – Zespól Szkól im. gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockie;
 • IV miejsce Aleksandra Małyszko – Zespół Szkól im. gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej.

 

Konkurs przygotowały: Krystyna Kopańko, Agnieszka Dzienisik i Elżbieta Kondracka.

Organizatorzy składają podziękowania  sponsorom nagród  – Zarządowi Powiatu w Sokółce, Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej oraz Podlaskiemu Oddziałowi Straży Granicznej im. gen. H. Minkiewicza oraz dyrekcji i pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Białostockiej za pomoc organizacyjną.

 

Tekst: Elżbieta Kondracka

Zdjęcia: Wiktoria Walenciej