Dzień Patrona Szkoły – Generała Nikodema Sulika

16 stycznia 2020 roku po raz siedemnasty  w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej, jak co  roku uroczyście i z godnością, obchodzono Dzień Patrona Szkoły – Generała Nikodema Sulika.

W uroczystości udział wzięli:

  • Wicestarosta Powiatu Sokólskiego – Jerzy Białomyzy,
  • Sekretarz Gminy Dąbrowa Białostocka Leszek Kiejko,
  • Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej j w Nowym Dworze – mjr Zofia Zielepucha,
  • Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury – Maciej Sulik,
  • Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Prezes Fundacji Gama –  Andrzej Kamliński.

Obchody rozpoczęły się od przemówienia dyrektora  Zespołu Szkół  – Jarosława Budnika, który uzasadniał potrzebę istnienia bohaterów we współczesnym, zmaterializowanym świecie: „Dzisiejszy świat potrzebuje bohaterów. Wydaje się, że oni są potrzebni w takim samym stopniu, jak i w trakcie powstań i wojen. Bohaterów będących wzorem dla młodego pokolenia, wyznacznikiem poziomu zachowań i przekonań. Ludzi będących zaprzeczeniem dzisiejszej rzeczywistości opartej na konsumpcji i braku ideałów. Często zupełnie bezrefleksyjnie poddajemy krytyce wszystkich ,których spotykamy wokół siebie. Mierzymy własną miarą innych ludzi. Odzieramy z pozytywnych cech i taplamy w błocie pogardy. Żyjemy w czasach w których nie ma miejsca na ideały. W czasach wszechwładnego hejtu i nienawiści. W czasach w których bardziej krzykliwy jest mocniej oklaskiwany niż pokorny. Burzymy autorytety i stawiamy mury. Wszystko w myśl własnych wartości. Nie tych ponadczasowych ale własnych, opartych na potrzebach i dążeniu do egoistycznego poczucia spełnienia. Zastanawiam się, czy gdyby Generał Nikodem Sulik- Patron naszej szkoły urodził się współcześnie, to czy miałby szanse zostać bohaterem ? ” –retorycznie pytał dyrektor Jarosław Budnik.

W  części artystycznej wystąpiły uczennice:  Gabriela  Godlewska, Gabriela Marchel, Aleksandra Małyszko, Milena Ćwilich, Martyna Laskowska , Agata Burak, a zaśpiewały: Alina Obuchowicz, Waleria Łukaszewicz,  Martyna Stefanowska i Zuzanna Orpik. Pracowały one pod opieką merytoryczną i artystyczną Edyty Budnik i Urszuli Puczyńskiej. Życiorys N. Sulika na potrzeby uroczystości opracowała Eliza Masłowska. Warto dodać ,że uczennice biorące udział w części artystycznej, to najzdolniejsze wokalistki a także laureatki konkursów recytatorskich, chociażby XXVII Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki i Poezji Patriotycznej w Suwałkach czy też Powiatowego Konkursu Prozy i Piosenki Żołnierskiej w Dąbrowie Białostockiej.

Spośród zaproszonych gości głos zabrał Jerzy Białomyzy, który podkreślił  wysoki poziom artystyczny zaprezentowany przez  młodzież, mogący „poprzez swoją recytację, czy przez piosenkę, nastrój”, przenosić w te czasy, w których żył patron waszej szkoły” . Także zwrócił uwagę, że” Waszą postawą, swoimi czynami przypominacie o dawnych czasach, zaświadczacie o swoim patriotyzmie, potraficie pokazać, że jesteście ludźmi współczesnymi i potraficie się komunikować, zarówno ze sobą, jak i  szeroko pojęta publicznością. Dziękuję Wam za to”.

Tekst: Edyta Budnik,  zdjęcia publikujemy dzięki uprzejmości p. Tomasza Lewki z sokolka TV.